Submitted by karen.katz on Tue, 06/07/2022 - 13:50
Social
Waitress taking an order
Environmental Responsibility at UKG
giving and Philanthropy
Governance
ESG bij UKG
Milieu, maatschappij en bestuur bij UKG (Environmental, Social, and Governance, ESG)

Met ons ESG-programma ondersteunen we activiteiten die we ondernemen vanuit onze overtuigingen. We zoeken naar kansen om verbintenissen te versterken, en tonen welke effecten we realiseren door vooruitgang en resultaten.

Bij UKG
hebben wij de zorg voor onze medewerkers, klanten en de samenleving hoog in het vaandel staan.

Chris Todd, President UKG

"ESG is de kern van het werk dat we elke dag bij UKG doen en hangt rechtstreeks samen met ons centrale doel: mensen. We weten dat onze inzet voor ESG positief bijdraagt aan de cultuur die we voor onze U Krewers creëren, de ervaring die we voor onze klanten neerzetten, en de ondersteuning van onze gemeenschappen over de hele wereld."

Chris Todd
Chief Executive Officer | UKG
Our ESG Policy
Ons ESG-beleid

Uit ons ESG Beleid - in combinatie met ons Milieubeleid, Mensenrechtenbeleid, onze Gedragscode, Gedragscode voor leveranciers en andere operationele beleidsmaatregelen - blijkt onze betrokkenheid en inzet op het gebied van ESG-gerelateerde werkwijzen en activiteiten. Deze betrokkenheid versterkt de sterke achtergrond in bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die we al hadden, met aanzienlijke investeringen en aandacht voor diversiteit, ethiek, naleving, gemeenschapswerk en filantropische projecten.

Sharing Our Progress

Onze vooruitgang delen

We zijn ons ervan bewust dat transparantie van cruciaal belang is om onze waarden te delen, samen te werken met onze belanghebbenden en onze sociale impact voortdurend te blijven vergroten. Daarom versterken we onze verbintenissen als bedrijf en houden we onszelf verantwoordelijk door de voortgang van ons ESG-programma te delen met een uitvoerend stuurcomité en belangrijke belanghebbenden - en in het openbaar met onze gemeenschappen - terwijl we onze doelen vaststellen, onze vooruitgang meten en bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

UKG Materiality Assessment

Materialiteitsbeoordeling UKG

Om de twee jaar voert UKG een materialiteitsbeoordeling uit om feedback te krijgen van een divers aantal belanghebbenden, om te zorgen dat we op de hoogte blijven van de materiële zaken die voor hen het belangrijkst zijn en tegelijk te bevestigen dat we ons concentreren op juist die gebieden die de grootste impact zullen hebben op onze bedrijfsactiviteiten, medewerkers, gemeenschappen en het milieu.

Verken ons ESG-programma

Kies elk tabblad hieronder om te zien op welke manieren UKG zich inzet voor alle mensen en de planeet.

Klimaatverandering

We streven ernaar het energieverbruik en de daaruit voortvloeiende uitstoot van broeikasgassen voortdurend te meten, te beheren en te minimaliseren in een poging goed voor onze planeet te zorgen.

Elektronisch afval

We streven ernaar de hoeveelheid elektronisch afval terug te brengen door onze bedrijfstoepassingen en -opslag te optimaliseren, het beheer van de levenscyclus van cloudgegevens voortdurend te verbeteren en een beroep te doen op energie-efficiëntere datacenters.

Afval

We streven ernaar onze gebouwen goed te onderhouden en onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde manier uit te voeren om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen op te sporen en te verminderen.

Diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen

Wij stimuleren een cultuur van erbij horen, vertrouwen en emancipatie door een inclusieve omgeving te stimuleren waarin verschillen en innovatie worden omarmd en toegejuicht.

Talent en cultuur

We investeren in initiatieven en programma's die helpen een bewuste cultuur op te bouwen met een grotere medewerkerstevredenheid, die aansluit bij onze kernwaarden en -gedragingen.

Tevredenheid en succes van de klant

De tevredenheid en het langetermijnsucces van het bedrijf van onze klanten is voor ons van het allergrootste belang. Daarom bouwen wij graag betekenisvolle en duurzame relaties, die meegroeien met hun specifieke behoeften en prioriteiten./p>

Goede doelen en vrijwilligerswerk

Wij hebben de zorg voor onze medewerkers, klanten en de samenleving hoog in het vaandel staan. Daarom participeren we over de hele wereld in liefdadigheidsprojecten.

Privacy en databescherming

Wij verbinden ons ertoe directe, tijdige en relevante informatie te verstrekken over onze privacy-, beveiligings- en nalevingspraktijken die de gevoelige gegevens van onze klanten helpen beschermen.

Bestuur en bedrijfsethiek

We streven ernaar in alles wat we doen het juiste te doen, zodat we goede burgers zijn tegenover onze klanten, onze samenleving en elkaar.

Cyberveiligheid

We zetten ons in voor strenge beleidslijnen, praktijken en protocollen ter bescherming van onze IT-infrastructuur, netwerken en apparatuur, zodat we de veiligheid van klant- en gebruikersgegevens kunnen garanderen.

Awards en onderscheidingen

Hoewel we nooit iets doen alleen maar om erkend te worden, is UKG trots op een aantal recente onderscheidingen voor onze inspanningen op het gebied van ESG, waaronder een EcoVadis Bronze award voor Sustainability.

Alle awards bekijken

Meer informatie over ons ESG-programma

Heb je algemene vragen over ons ESG-programma bij UKG? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Learn more about our award-winning culture