News people icon
Artikel

Ontslag Nemen, Ontslag Genomen of Terugkeren Bij Hetzelfde Bedrijf?

Miljoenen werknemers die tijdens de pandemie ontslag hebben genomen en hun managers, wensen dat zij de klok terug konden draaien

Required field
Resign, Resigned, or Re-Sign?

In Amerika praten ze al langer over de zogenaamde ‘Great Resignation’, ‘Great Reshuffle’, ‘Great Reset’ ‘Great Return’, en ‘Great Rethink’ en ook in Nederland zijn deze begrippen van toepassing op de huidige arbeidsmarkt.

Voor talloze werknemers die tijdens de pandemie hun baan opzegden geldt helaas dat hun sprong in het diepe niet tot een betere werkomgeving en employee experience heeft geleid.

Maar liefst 1 op de 5 werknemers werkt inmiddels weer voor het bedrijf dat ze tijdens de pandemie verlieten (ookwel ‘boomerangpersoneel’ genoemd) en miljoenen arbeidskrachten staan open voor de mogelijkheid om bij hun oude werkgever terug te keren.

Dit rapport is gebaseerd op een internationale survey die in zes landen is afgenomen. Er deden twee verschillende groepen aan deze survey mee; namelijk een groep van 1950 werknemers die tijdens de COVID-19-pandemie ontslag namen en een groep van 1850 managers die tijdens deze periode teamleden hebben zien vertrekken. Onderzoek toont aan:

  • 43% van de ontslagnemers het beter hadden bij hun voormalige werkgever
  • Van zij die niet volledig tevreden zijn met hun nieuwe positie geeft 62% aan, ‘De baan waarmee ik gestopt ben, was beter dan mijn huidige baan.’
  • 41% vindt dat zij te snel ontslag hebben genomen
  • Personeelsmanagers hebben slechts drie redenen waarom werknemers daadwerkelijk onstlag nemen kunnen noemen, van de zes.
  • Minder dan de helft van de onstlagnemers, ging weg voor een hoger salaris.
  • Bijna 1 op de 5 mensen is ondertussen teruggekeerd naar de baan waarvan zij ontslag namen.
  • Sterke personeelsmanagers – zij die vertrouwen bouwen, open communicatie stimuleren en zogehete ‘stay interviews’ houden – zijn de sleutel tot behoud en terugkomst van werknemers.
  • Toch denken 2 van de 5 personeelsmanagers zelf aan ontslag nemen – inclusief 53% van de managers in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Download het complete onderzoeksrapport voor wereldwijde inzichten over het behouden van werknemers – en voor ideeën hoe je vertrokken toppresteerders opnieuw kunt aannemen.