Book icon
E-book

People Operations: De Oplossing voor het ‘Resultaten’ vs ‘Employee Experience’ Dilemma

Bedrijven krijgen vandaag de dag te maken met talloze uitdagingen, en om hier adequaat op te kunnen reageren is het van belang dat organisaties eerst korte metten maken met een groot intern probleem; het gebrek aan afstemming tussen de activiteiten van Operations en HR. Beide afdelingen werken elkaar namelijk tegen, waardoor het lastig wordt om de gewenste operationele resultaten te behalen en tegelijkertijd een optimale employee experience te creëren. Ontdek hoe UKG People Operations je bedrijf helpt om de kloof tussen Operations en HR te dichten, en leer hoe je dankzij deze geavanceerde technologie zowel het beste uit je personeel kunt halen als optimale bedrijfsresultaten kunt boeken.
Required field
People Operations eBook

Er zijn talloze risico’s waar bedrijven rekening mee moeten houden. Wereldwijde onzekerheid. Schaarste aan talent. Veranderde verwachtingen van personeel. Wat kunnen werkgevers in de praktijk doen om deze risico’s te minimaliseren? In dit eBook ontdek je hoe je bedrijf:

  • Zich kan aanpassen aan de werkplek van de toekomst.
  • Zakelijke doelstellingen, klantbehoeften en personeelsbehoeften op elkaar kan afstemmen.
  • Een cultuur kan creëren waarin vertrouwen, inclusie en transparantie vooropstaan.

Wanneer organisaties zich op deze manier kunnen positioneren, stellen ze zowel Operations ALS Personeel centraal, krijgen ze meer controle over operationele processen die ook nog eens voorspelbaarder worden, en creëren ze tegelijkertijd een diepere verbinding met werknemers.

Vul het formulier in om ons eBook te downloaden en te leren hoe operationele teams en HR-teams kunnen samenwerken om de employee experience te verbeteren en alle bedrijfsdoelstellingen te behalen.