Customer Story

LondonEnergy werkt met UKG om de productiviteit van het personeel te verbeteren.

  • Verhoogde productiviteit doordat onderbezetting zichtbaar wordt gemaakt en snel kan worden ingegrepen

  • Nauwkeurige en objectieve tijdregistratie voor alle medewerkers vermindert geschillen over de loonberekening

London Energy

LondonEnergy levert diensten op het gebied van duurzame energie, recycling en grondstoffenbeheer. Het bedrijf, dat opereert vanuit negen locaties in Londen, biedt veilige alternatieven voor de vuilstort en beheert hergebruik- en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

"Met 300 eigen medewerkers en 60 contractmedewerkers die 24 uur per dag negen verschillende locaties beschikbaar houden, is het van cruciaal belang dat wij volledig zicht hebben op ons personeelsbestand." Mark Beatie, Head of Central Services

Mark Beatie

Head of Central Services

Uitdagingen

Het afwezigheidsbeheer voor de medewerkers van London Enegry was niet erg geavanceerd. Tijdregistratie was gebaseerd op vertrouwen, waarbij de medewerkers hun eigen werkuren registreerden – een foutgevoelig proces. Met meerdere locaties en 75 verschillende loonberekeningsregels was er weinig zicht op de absentie van werknemers. Analyse was onmogelijk door een gebrek aan centrale informatie.

LondonEnergy had behoefte aan een geavanceerde oplossing met:

  • Een nauwkeurig beeld van de tijdregistratie
  • Registratie van afwezige en te laat komende medewerkers, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen
  • Managementinformatie over trends op het gebied van afwezigheidspercentages, laatkomers en opgenomen vakantiedagen
Oplossingen

Na de installatie van UKG begonnen alle medewerkers, inclusief de directie, hun uren te registreren met Workforce Timekeeper. Omdat dit al direct grote voordelen bood, is het werken met deze oplossing nu een standaard bedrijfsproces bij LondonEnergy.

Resultaten

Na de implementatie van UKG is LondonEnergy van een sterk handmatige tijdregistratie per locatie overgestapt naar een systeem met gecentraliseerde informatie over afwezigheid, te laat komen, opbouw van vrije tijd en overwerk, waardoor het bedrijf nu voor elke medewerker beschikt over nauwkeurige en objectieve informatie. Doordat er direct zicht is op mogelijke onderbezetting, kan het management snel actie ondernemen. Dit komt de productiviteit van het personeel ten goede.

Jouw betere toekomst begint vandaag

Ontdek zelf hoe payroll- en HR-oplossingen jou op weg helpen bij het creëren van een betere employee experience.

Learn more about our award-winning culture