Customer Story

Saint-Gobain stelt leidinggevenden en managers in staat om betere beslissingen te nemen over afwezigheid en overwerk, wat de productiviteit ten goede komt

  • 75% minder tijd nodig voor de tijdregistratie

  • Leidinggevenden en managers kunnen betere beslissingen nemen over afwezigheid en overwerk

Saint-Gobain

Saint-Gobain PAM wil met zijn bedrijfsactiviteiten, medewerkers en partners mee bouwen aan een duurzamere, meer inclusieve wereld.

Uitdagingen

Het Britse Saint-Gobain PAM vervaardigt ijzeren producten zoals pijpleidingen en afvoerbuizen voor bouw- en nutsbedrijven. Met 400 medewerkers, verspreid over vier fabrieken, maakt het bedrijf deel uit van de wereldwijde Saint-Gobain Group, die wereldwijd meer dan 180.000 mensen in dienst heeft. De productiviteit, de inroostering en de salarisadministratie hadden te lijden onder verouderde en slecht onderhouden systemen. De financiële afdeling besteedde soms wel zes dagen per maand aan het handmatig controleren en aanpassen van urenstaten in spreadsheets om een correcte loonlijst te kunnen opstellen. Deze inefficiënties bemoeilijkten het verzamelen van gegevens, wat weer gevolgen had voor het beheer van de werkroosters en het toezicht op overuren. Het bedrijf moest maatregelen nemen.

Saint Gobain PAM had behoefte aan een oplossing die de werktijdgegevens van medewerkers digitaal kon registreren via tijdklokken, de berekening van de loonlijst kon automatiseren en de loongegevens naadloos kon doorgeven aan het salarisadministratiesysteem.

Oplossingen

UKG Ready werd op drie van de vier vestigingen van Saint-Gobain PAM geïmplementeerd om de processen voor tijdregistratie te automatiseren, te vereenvoudigen en te versnellen.

UKG Ready Time & Labour Management heeft verschillende voordelen opgeleverd:

  • Inroostering van medewerkers volgens de specifieke dienstpatronen van Saint-Gobain
  • Integratie van meer dan 40 verschillende loonberekeningsregels
  • Verzameling van werktijdgegevens via elektronische tijdklokken en kaartlezers
  • Mogelijkheden voor medewerkers om van dienst te ruilen
  • Goedkeuring van overuren
  • Zicht op de gewerkte uren van medewerkers
  • Voorbereiding van gegevens voor naadloze overdracht naar PeopleSoft Payroll

"Onze UKG-oplossing geeft de leidinggevenden in onze fabrieken volledig zicht op het personeel, zowel in real-time als historisch. Daardoor kunnen ze hun teams effectiever aansturen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over afwezigheid en overwerk. Dit leidt tot betere beheersing van overuren en loonkosten en grotere betrokkenheid van het personeel."

Alan Such

Financial Controller

Resultaten

De automatische tijdregistratie heeft de productiviteit in de hele organisatie verbeterd. De benodigde tijd voor het voorbereiden van de gegevens voor de loonlijst is met 75% verminderd, van 6 tot 1,5 dagen per maand. Hierdoor hoefde geen opvolger te worden aangetrokken voor een vertrekkende medewerker van de financiële afdeling en kon de administratieve verantwoordelijkheid voor de tijdregistratie worden gedelegeerd aan de leidinggevenden op de werkvloer. Leidinggevenden hebben volledig zicht op het personeelsbestand, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen over afwezigheid en overuren, gebaseerd op de beschikbaarheid en voorkeur van de medewerkers. Daardoor zijn de overuren en het verzuim afgenomen en is de medewerkersbetrokkenheid verbeterd.

Jouw betere toekomst begint vandaag

Ontdek zelf hoe payroll- en HR-oplossingen jou op weg helpen bij het creëren van een betere employee experience.

Learn more about our award-winning culture