Social
Waitress taking an order
Environmental Responsibility at UKG
giving and Philanthropy
Governance
ESG bij UKG
Milieu, maatschappij en bestuur bij UKG (Environmental, Social, and Governance, ESG)

Met ons ESG-programma ondersteunen we activiteiten die we ondernemen vanuit onze overtuigingen. We zoeken naar kansen om verbintenissen te versterken, en tonen welke effecten we realiseren door vooruitgang en resultaten.

Bij UKG geloven we sterk in goed doen door het goede te doen - voor onze werknemers, onze klanten en onze gemeenschappen. Wanneer mensen zich gewaardeerd voelen, het gevoel hebben dat hun werk waardevol is en dat ze erbij horen, komt hun innovatieve en betrokken geest vrij en zijn ze in staat hun unieke talenten in te zetten voor het belang van anderen.

Chris Todd, President UKG

"ESG is de kern van het werk dat we elke dag bij UKG doen en hangt rechtstreeks samen met ons centrale doel: mensen. We weten dat onze inzet voor ESG positief bijdraagt aan de cultuur die we voor onze U Krewers creëren, de ervaring die we voor onze klanten neerzetten, en de ondersteuning van onze gemeenschappen over de hele wereld."

Chris Todd
Chief Executive Officer | UKG
Verken ons ESG-programma

Kies elk tabblad hieronder om te zien op welke manieren UKG zich inzet voor alle mensen en de planeet.

Klimaatverandering

We meten, beheren en minimaliseren voortdurend ons energieverbruik en de daaruit voortvloeiende broeikasgasemissies, omdat we goed voor onze planeet willen zorgen.

Elektronisch afval

We streven ernaar ons elektronisch afval op een verantwoorde manier af te voeren en de recycling van elektronica en de duurzame omleiding van afvalstromen te versterken.

Afval

We beheren onze bedrijfsmiddelen en processen op een verantwoorde manier, zodat we ons verbruik van natuurlijke bronnen in kaart kunnen brengen en verlagen.

Diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen

Wij stimuleren een cultuur van erbij horen, vertrouwen en emancipatie door een inclusieve omgeving te stimuleren waarin verschillen en innovatie worden omarmd en toegejuicht.

Maatschappelijke impact

Wij hebben de zorg voor onze medewerkers, klanten en de samenleving hoog in het vaandel staan. Daarom participeren we over de hele wereld in liefdadigheidsprojecten.

Talent en cultuur

We investeren in initiatieven en programma's die helpen een bewuste cultuur op te bouwen met een grotere medewerkerstevredenheid, die aansluit bij onze kernwaarden en -gedragingen.

Tevredenheid en succes van de klant

De tevredenheid en het langetermijnsucces van het bedrijf van onze klanten is voor ons van het allergrootste belang. Daarom bouwen wij graag betekenisvolle en duurzame relaties, die meegroeien met hun specifieke behoeften en prioriteiten./p>

Bestuur en bedrijfsethiek

We streven ernaar in alles wat we doen het juiste te doen, zodat we goede burgers zijn tegenover onze klanten, onze samenleving en elkaar.

Privacy en databescherming

De beleidsrichtlijnen, werkwijzen en protocollen voor de manieren waarop we gevoelige, vertrouwelijke en persoonlijke informatie verzamelen, beschermen, bewaren en gebruiken.

Cyberveiligheid

We zetten ons in voor strenge beleidslijnen, praktijken en protocollen ter bescherming van onze IT-infrastructuur, netwerken en apparatuur, zodat we de veiligheid van klant- en gebruikersgegevens kunnen garanderen.

Our ESG Policy
Ons ESG-beleid

Uit ons ESG Beleid - in combinatie met ons Milieubeleid, Mensenrechtenbeleid, onze Gedragscode, Gedragscode voor leveranciers en andere operationele beleidsmaatregelen - blijkt onze betrokkenheid en inzet op het gebied van ESG-gerelateerde werkwijzen en activiteiten. Naast de governance-regels die we hebben opgesteld op basis van de pijlers van ons ESG-programma houden we specifieke metrics bij te zorgen dat op transparante wijze beoordeeld kan worden in hoeverre UKG zijn ambities waarmaakt.

UKG Materiality Assessment

Onze ESG-prioriteiten

UKG voert elke twee jaar een 'materialiteitsbeoordeling' uit, zodat we ons kunnen blijven focussen op de meest relevante aspecten op het gebied van onze bedrijfsactiviteiten, medewerkers, gemeenschappen en het milieu. UKG heeft een eerste set ESG-targets opgesteld, afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, voor de onderdelen waarmee wij het best in staat zijn een positieve bijdrage te leveren. Deze toekomstgerichte targets zijn ambitieus maar ook realistisch. We houden onszelf ervoor verantwoordelijk dat we de targets voor alle pijlers binnen het tijdschema halen, benaderen en/of overtreffen.

Awards en onderscheidingen

Hoewel we nooit iets doen alleen maar om erkend te worden, is UKG trots op een aantal recente onderscheidingen voor onze inspanningen op het gebied van ESG, waaronder een EcoVadis Silver award voor Sustainability.

Alle awards bekijken

Meer informatie over ons ESG-programma

Heb je algemene vragen over ons ESG-programma bij UKG? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Learn more about our award-winning culture