Websiteprivacyverklaring

Body

Geldig vanaf 1 oktober 2022

Bescherming van uw persoonsgegevens

UKG Inc. en zijn respectieve gelieerde ondernemingen  
(gezamenlijk: "UKG", "wij", "ons", "onze") streven ernaar de privacy te beschermen van alle personen ("bezoekers" en/of “u”) die onze website en subpagina's bezoeken op http://www.ukg.com/ (de “Site”).

TOEPASSINGSGEBIED

Deze websiteprivacyverklaring (de “Websiteverklaring”) beschrijft de privacymaatregelen van UKG in verband met het gebruik van de Site.  Wij verstrekken informatie over uw keuzemogelijkheden met betrekking tot het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens, met inbegrip van soortgelijke termen in verschillende rechtsgebieden, en de rechten die u op dit gebied hebt, waaronder het recht om uw persoonsgegevens in te zien of aan te passen. Deze Websiteverklaring is niet van toepassing op de privacymaatregelen van UKG met betrekking tot:

 • producten en diensten van UKG, die via de Site of anderszins toegankelijk zijn, ongeacht of deze worden gebruikt door klanten, partners of eindgebruikers van UKG;
 • Deze websiteprivacyverklaring is niet van toepassing op eVAULT, waarvoor een aparte Privacyverklaring bestaat.
 • biometrische gegevens en tijdsregistratieapparaten van UKG. Zie voor meer informatie de Verklaring inzake vinger- en gezichtscangegevens van UKG.
 • kinderen en/of minderjarigen. Onze Site is noch ontworpen noch bedoeld voor bezoekers jonger dan 18 jaar. Als u vermoedt dat een bezoeker van onze Site jonger is dan 18 jaar, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Wij zorgen er dan voor dat deze gegevens uit onze databases worden verwijderd.

Zie onze pagina ESG-programma – Privacy en gegevensbescherming voor meer informatie over de privacymaatregelen van UKG.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

De Websiteverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van bezoekers van de Site. Voor de toepassing van deze Websiteverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan alle gegevens die door UKG worden verzameld en die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Links naar externe websites      

Voor uw gemak kunnen op de Site links naar websites en/of informatie van externe partijen zijn vermeld. Wanneer u op een van deze links klikt, verlaat u de Site van UKG en wordt u doorgestuurd naar een website van een externe partij. UKG heeft geen invloed op websites van externe partijen, waardoor het privacybeleid van externe partijen mogelijk verschilt van dat van UKG. Wij doen geen uitspraken of aanbevelingen over externe websites. Wanneer u persoonsgegevens deelt met externe websites is deze Websiteverklaring niet van toepassing op de verwerking van die gegevens door de externe partij. We adviseren u om het privacybeleid van externe websites of bedrijven te lezen alvorens persoonsgegevens door te geven.

HOE UKG UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT

Bronnen waaruit we persoonsgegevens verzamelen:

UKG verzamelt persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

 • rechtstreeks van websitebezoekers, zoals sollicitanten;
 • van dienstverleners en andere externe partijen;
 • automatisch als iemand onze Site bezoekt of er iets op doet.

Lees de onderstaande paragrafen door voor meer informatie over hoe UKG persoonsgegevens verzamelt en welke persoonsgegevens worden verzameld. 

Rechtstreeks van websitebezoekers, zoals sollicitanten

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

UKG verzamelt persoonsgegevens als u onze Site bezoekt en ervoor kiest persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens als u via onze Site contact met ons opneemt en uw e-mailadres, telefoonnummer of soortgelijke gegevens verstrekt, zoals de gegevens die u vermeldt als u zich inschrijft voor een webinar. Sollicitanten die een sollicitatieformulier invullen voor een functie bij UKG of een profiel aanmaken op deze website kunnen ook referenties en andere gegevens verstrekken die relevant zijn voor de sollicitatie. 

Wat wij verzamelen

De persoonsgegevens van een bezoeker van onze Site zijn onder andere:

 • naam;
 • bedrijf;
 • functietitel;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens over sollicitanten en medewerkers van UKG:

 • persoonlijke identificatie (naam, adres, leeftijd, geboortedatum, sofi-nummer);
 • gegevens over beroep of dienstverband (personeelsdossier, salaris);
 • opleidingsgegevens;
 • privé- en zakelijke contactgegevens.

Door externe partijen verstrekte of openbare gegevens

Wij kunnen gegevens over u ontvangen uit andere bronnen en die gegevens combineren met de gegevens die we rechtstreeks verzamelen. Voorbeelden van gegevens die wij uit andere bronnen kunnen ontvangen, zijn: gekochte zakelijke contactgegevens en gegevens op openbaar toegankelijke websites, zoals de website van uw bedrijf, professionele netwerkdiensten of persberichten. Zakelijke contactgegevens zijn onder andere:

 • voornaam
 • achternaam
 • zakelijk e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • functieniveau
 • functionele rol
 • bedrijfsadres
 • online-identificator
 • arbeidsverleden 

Wij gebruiken deze gegevens voor onze interne klantenanalyse, om marketingkansen voor potentiële klanten vast te stellen en om de relevantie van onze reclame en content op onze Site te verbeteren.

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van externe partijen, waaronder onze gelieerde ondernemingen, marketingbedrijven, vacaturewebsites en wervingsbureaus. Deze gegevens kunnen in licentie zijn gegeven door externe partijen of openbaar beschikbaar zijn.

Wat wij verzamelen

De categorieën persoonsgegevens die van externe partijen worden verzameld, zijn onder andere de hieronder aangegeven categorieën.

Website-informatie  
Als bezoeker kunt u in sommige rubrieken van onze Site worden verzocht of ervoor kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals:

 • voornaam
 • achternaam
 • zakelijk e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • functieniveau
 • functionele rol
 • adres

In sommige rubrieken van de Website, zoals UKG Community, moet u een gebruikersaccount maken. In uw gebruikersaccount kunt u ervoor kiezen om ons aanvullende gegevens te verstrekken, zoals:

 • een foto
 • socialemediaprofielen
 • expertises

Informatie over UKG-evenementen  
Als u zich inschrijft voor een door UKG gesponsord evenement hebben wij mogelijk bepaalde gegevens nodig, zoals:

 • voornaam
 • achternaam
 • zakelijk e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • contactgegevens voor noodgevallen (in sommige gevallen)
 • voedingsvoorkeuren (in sommige gevallen)
 • gezondheids- en veiligheidsinformatie (in sommige gevallen)
 • factuurgegevens (zoals factuurnaam, factuuradres en creditcardnummer)

Gegevens voor klantaccountbeheer  
Wij verzamelen zakelijke contactgegevens voor accountbeheer in verband met het gebruik van software-as-a-service-applicaties of professionele diensten van UKG. 

Analytische gegevens

Onze Site kan het volgende registreren: hoe vaak u de applicatie gebruikt, welke gebeurtenissen er in de applicatie optreden, de totale gebruiksduur, prestatiegegevens en uw IP-adres. De gegevens die we met de analysesoftware registreren, worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens die u op de Site verzendt.

Als u bepaalde door UKG verstrekte systemen gebruikt, verzamelen wij gegevens van u, zoals het mobiele nummer, het e-mailadres of de unieke verificatie-identificator, om meervoudige verificatie in te schakelen.

Cookies en soortgelijke technologieën  
Zoals veel websites gebruikt UKG cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (onder andere voor analyse, functionaliteit, reclame en andere doeleinden). Zie voor meer informatie over de technologieën die wij gebruiken en hoe u die technologieën kunt beheren onze Cookieverklaring.

Overige gegevens  
Als UKG andere persoonsgegevens van u verzamelt, leggen we uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

Rechtstreeks uit socialemediafuncties verzamelde gegevens

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Onze Site bevat mogelijk bepaalde socialemediafuncties, zoals videolinks en andere functies, om uw interesse voor onze Site en andere materialen aan te tonen en kan een cookie instellen om dergelijke functies in te schakelen. Socialemediafuncties kunnen door een externe partij of rechtstreeks op onze Site worden gehost. Als deze functies door een externe partij worden aangeboden of gehost, bepaalt u zelf of en hoe u ze gebruikt. Op het gebruik en de werking van de functies is het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing.

Wat wij verzamelen

Deze functies verzamelen mogelijk uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en welke pagina op onze Site u bezoekt. 

HOE UKG PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens:

 • om te voldoen aan het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of verstrekt, zoals met u communiceren en op uw vragen en verzoeken reageren;
 • om onze Site, producten en diensten te verbeteren door middel van testen, analyse, onderzoek en productontwikkeling;
 • om onze producten en diensten in de handel te brengen of er reclame voor te maken, bijvoorbeeld om u suggesties en aanbevelingen te doen over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn;
 • om ondersteuning en informatie over onze producten en diensten te bieden via een virtuele assistent, ook wel chatbot genoemd, die 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar is op onze Sites;
 • om training te bieden in verband met de producten en diensten, zoals het beschikbaar stellen van trainingsmateriaal of evenementen (persoonlijk of online), waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om kennisgevingen en informatie over dergelijke trainingen en evenementen te verstrekken;
 • om gegevens van sollicitanten te beoordelen en te verifiëren;
 • om veiligheidsredenen en voor audits, intern onderzoek en fraudepreventie, bijvoorbeeld om ongeoorloofde toegang of verstrekking te voorkomen, om betrouwbare gegevens bij te houden, om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen, om uitsluitend correct gebruik van uw persoonsgegevens toe te staan en om frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten vast te stellen;
 • om geschillen te beheren, zoals in verband met de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten, wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen;
 • om de inhoud en indeling van onze Site te verbeteren door middel van cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals het meten van de voorkeuren van de bezoekers van onze Site, het analyseren van trends, het beheren van de Site, het analyseren van het gebruik van de Site en het verzamelen van demografische informatie over de bezoekers van de Site;
 • om meer inzicht in krijgen in de functionaliteit van onze mobiele applicaties, hoewel wij de gebruiksgegevens die wij via de mobiele applicaties verzamelen niet koppelen aan persoonsgegevens die u in de mobiele applicatie verzendt;
 • voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt verleend;
 • om uw persoonsgegevens samen te voegen of te anonimiseren, zodat de gegevens niet langer aan u of uw apparaat kunnen worden gekoppeld en om dergelijke gegevens te gebruiken en door te geven voor zakelijke doelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, zoals het uit hoofde van dagvaardingen en andere gerechtelijke bevelen verwerken van gegevens wanneer wij hebben vastgesteld dat er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

WANNEER UKG UW PERSOONSGEGEVENS DEELT

UKG verkoopt uw persoonsgegevens niet door aan externe partijen. De term "verkopen", zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving, betekent het verstrekken van persoonsgegevens aan externe partijen tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Lees de onderstaande paragrafen door voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven.

Gelieerde en dochterondernemingen:

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze gelieerde en dochterondernemingen om een product te leveren of dienst te verlenen of om een taak uit te voeren waar u om hebt verzocht.  

Externe partijen (leveranciers/serviceproviders):

Wij kunnen samenwerken met externe partijen (leveranciers en/of dienstverleners) om een product te leveren of dienst te verlenen (of bepaalde functies uit te voeren, zoals het verbeteren en/of leveren van ons product- en dienstenaanbod), het uitvoeren van een taak waar u om hebt verzocht, het bieden van training, het uitvoeren van marketing en reclame, het beheren, beveiligen en optimaliseren van de Site en het afstemmen op en samenwerken met onze partners.  

Wij hebben met zulke externe partijen contracten gesloten om bepaalde functies namens ons, en uitsluitend op onze aanwijzing, uit te voeren. Deze externe partners zijn gebonden aan overeenkomsten waarin geheimhoudings- en andere gegevensbeschermingsvoorwaarden zijn opgenomen, zodat de externe partijen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om de contractuele diensten te kunnen verlenen in overeenstemming met onze aanwijzingen (en voor de door ons meegedeelde doeleinden). 

UKG kan gebruikmaken van ondersteuning voor marketingdoeleinden, zoals het beheren van e-mailcampagnes. In dergelijke situaties is UKG de verwerkingsverantwoordelijke en fungeert een virtuele assistent (chatbot) als de verwerker. Er zijn gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat de privacy en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming zijn met deze Verklaring.

Overige verstrekkingen

Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken:

 • om klantenservice of technische ondersteuning te bieden met betrekking tot training of webinars waarvoor u zich inschrijft of waaraan u deelneemt;
 • voor onze administratie en bedrijfsvoering en om uw relatie met ons bij te houden;
 • ter naleving van de wet of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals opgelegd door wetshandhavers, overheidsinstanties of andere externe partijen, in antwoord op een rechtmatig verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit, indien wij van mening zijn dat verstrekking in overeenstemming is met, of anderszins wordt vereist door, een toepasselijke wet, voorschrift of juridische procedure, onder andere ten behoeve van nationale veiligheid of wetshandhaving;
 • om geschillen te beheren en interne audits en onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen, frauduleuze of illegale activiteiten te onderzoeken en interne financiële, veiligheids- of andere audits uit te voeren;
 • om onze Site, producten en diensten te beschermen tegen misbruik of ongeoorloofd gebruik ervan;
 • om de persoonlijke veiligheid en/of de eigendommen van onze gebruikers of het algemene publiek te beschermen (dit kan onder andere inhouden dat, als u valse gegevens verstrekt of de identiteit van iemand anders gebruikt, wij informatie over u kunnen verstrekken in het kader van een onderzoek naar uw handelingen);
 • in verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, consolidatie of reorganisatie, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan door of aan een ander bedrijf, waaronder de doorgifte van contactgegevens en gegevens van klanten, partners en eindgebruikers;
 • in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm;
 • wanneer wij uw toestemming hebben om de gegevens door te geven.

Tenzij anders vermeld in deze Websiteverklaring verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan onbekende of niet-gelieerde externe partijen en maken wij geen kruisverwijzingen tussen uw persoonsgegevens en de gegevens van andere klanten of personen.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Internationale doorgiften

 

UKG stemt ermee in de standaardcontractbepalingen of de UK International Data Transfer Agreement te gebruiken voor doorgiften door UKG aan externe subverwerkers  met inachtneming van grensoverschrijdende mechanismen voor doorgifte tussen UKG-entiteiten.

Deze praktijk voldoet aan de Europese eisen voor doorgiften of verwerking van persoonsgegevens door UKG buiten de EER, Zwitserland en het VK of in een ander rechtsgebied dan de EER, Zwitserland, het VK of andere door de Europese Commissie goedgekeurde landen die 'passende' gegevensbescherming bieden.

Zie voor meer informatie over hoe UKG de Schrems II-rechtspraak naleeft de Transfer Risk and Impact Statement van UKG.

Privacyschild

UKG, met inbegrip van zijn gelieerde ondernemingen Kronos Incorporated, Kronos SaaShr Inc., PeopleDoc SAS (“Andere betrokken entiteiten”), voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader en het Zwitserse-VS-privacyschildkader (Privacyschild) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die zijn doorgegeven van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland, indien van toepassing. UKG heeft tegenover het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat UKG zich houdt aan de beginselen van het Privacyschild met betrekking tot dergelijke gegevens. Bezoek voor meer informatie over het Privacyschildprogramma of om onze Privacyschildcertificering weer te geven de Privacy Shield-website.

UKG is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij ontvangen. Onder 'verwerking' wordt hier verstaan: elke bewerking of verzameling bewerkingen die al dan niet geautomatiseerd op persoonsgegevens wordt toegepast, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, aanpassen, wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, via doorgifte of verspreiding verstrekken of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens die UKG op basis van het toepasselijke Privacyschildkader ontvangt en die UKG, bij gelegenheid, vervolgens doorgeeft aan een externe partij die namens UKG optreedt.  UKG houdt zich aan de beginselen van het Privacyschild voor alle verdere doorgiften van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland, met inbegrip van de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor verdere doorgifte.

Ten aanzien van persoonsgegevens die op basis van Privacyschildkaders worden ontvangen of doorgegeven, is UKG onderworpen aan de toezichthoudende autoriteit van de Amerikaanse Federal Trade Commission.  In bepaalde situaties is UKG mogelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder andere ten behoeve van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Als u een probleem op het gebied van privacy of gegevensgebruik hebt dat door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe in de Verenigde Staten gevestigde dienstverlener voor geschillenbeslechting: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die nader worden beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u bindende arbitrage aanvragen nadat andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

APEC

De privacymaatregelen van UKG, zoals beschreven in deze Websiteverklaring, voldoen aan het Cross Border Privacy Rules-systeem (CBPR) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).  Het CBPR-systeem van de APEC biedt een raamwerk voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-landen.  Meer informatie over het APEC-raamwerk vindt u hier.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

UKG bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of zo lang als wordt voorgeschreven of toegestaan door de geldende wetgeving (met inbegrip van geschillenbeslechting), alsmede in overeenstemming met onze klantcontracten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke eisen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, verwijderen of anonimiseren wij deze of, als dat niet mogelijk is, slaan wij deze veilig op in overeenstemming met deze Websiteverklaring en staken we het gebruik van de persoonsgegevens totdat verwijdering mogelijk is. Als wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband worden gebracht), kunnen we deze gegevens langer bewaren.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en afhankelijk van uw locatie kunt u mogelijk een of meer van de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken of doorgeven:

 • het recht om de persoonsgegevens die wij over u bijhouden, in te zien;
 • het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u aan te passen of te corrigeren;
 • het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking ervan te beperken;
 • het recht om de door u aan UKG verstrekte persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen in een machineleesbare vorm, zodat u de persoonsgegevens kunt doorgeven aan andere bedrijven naar keuze;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft;
 • het recht om rechtstreeks bij een overheidsfunctionaris (zoals uw toezichthoudende autoriteit) een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Geschillenbeslechting

Uw rechten uitoefenen

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, ondernemen wij redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren alvorens inzage te verschaffen in uw persoonsgegevens. Volg afhankelijk van uw relatie met UKG de onderstaande aanwijzingen op en verstrek de gewenste gegevens, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.  Wij reageren binnen een redelijke termijn op uw verzoek, of anders zoals vereist door toepasselijke wetgeving in uw land.

Als u geen inwoner van Californië bent en u uw persoonsgegevens wilt inzien of ons wilt verzoeken uw eerder verstrekte persoonsgegevens te wissen (recht op vergetelheid), stuur dan een e-mail naar [email protected].

PRIVACYVERKLARING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Op grond van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) hebben inwoners van de staat Californië een aantal specifieke rechten op het gebied van privacy. Meer informatie over het privacybeleid van UKG op grond van de CCPA.

Verzoek voor niet bijhouden

Sommige webbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld dat een “verzoek voor niet bijhouden” wordt verzonden naar de websites die u bezoekt.  Wij reageren momenteel niet op dit of soortgelijke verzoeken.  Meer (Engelstalige) informatie over een “verzoek voor niet bijhouden” vindt u hier.

Ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet te verstrekken

U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet te verstrekken (of ons verzoekt deze te verwijderen), hebt u mogelijk geen toegang tot onze Site, werken mogelijk niet alle functies van de Site of kunnen we mogelijk niet aan verzoeken voldoen die u ons stuurt.  Om aan uw verzoeken te kunnen voldoen, delen wij u mee welke gegevens u moet verstrekken. Daartoe worden deze tijdens het verzamelen als vereist aangeduid of op een andere passende manier aangegeven.

Afwijzing van verzoeken

UKG kan een verzoek dat is ingediend in overeenstemming met het bovenstaande afwijzen voor zover zulks is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw land. UKG streeft ernaar u tijdig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in uw land te informeren over onze beslissing en de reden(en) voor een eventuele afwijzing.

Geschillenbeslechting

In overeenstemming met deze Websiteverklaring zal UKG alle klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens onderzoeken en proberen op te lossen. Bovendien zal UKG op verzoek samenwerken met overheidsinstanties. 

Alle klachten of geschillen met betrekking tot privacy die desondanks niet naar uw tevredenheid worden opgelost, kunnen volgens de toepasselijke procedures voor geschillenbeslechting kosteloos worden voorgelegd aan onze externe in de Verenigde Staten gevestigde dienstverlener voor geschillenbeslechting TRUSTe.

Wij adviseren u nadrukkelijk om bij eventuele klachten in verband met deze Websiteverklaring of ons privacybeleid eerst rechtstreeks contact op te nemen met ons voordat u de hiervoor beschreven arbitrageprocedure aanhangig maakt.

BEVEILIGING

Om ongeoorloofde toegang of verstrekking te voorkomen, om correcte persoonsgegevens bij te houden en om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maakt UKG gebruik van fysieke, technische en administratieve mechanismen en procedures ter bescherming van de door ons verzamelde gegevens, zoals uiteengezet in deze Websiteverklaring.

Wij maken gebruik van firewalls en uiteenlopende fysieke en logische systemen voor toegangsbeheer, detectie en preventie van inbreuken, bewaking van netwerken en databases, virusbestrijding en gegevensback-up. Wij gebruiken versleutelde sessies wanneer we gevoelige gegevens verzamelen of overdragen via onze Site.

Wij verschaffen uitsluitend inzage in uw persoonsgegevens aan personen die een specifiek zakelijk doel hebben voor het beheren en verwerken van zulke gegevens. Onze medewerkers die inzage hebben in uw persoonsgegevens zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die gegevens te beschermen en hebben alle instructies en trainingen gekregen die ze hiervoor nodig hebben.

Zie voor meer informatie over hoe UKG zich inzet voor cyberveiligheid de ESG – Cybersecurity-pagina van UKG.

HANDHAVING EN VERIFICATIE

UKG beoordeelt van tijd tot tijd zijn bedrijfsprocessen om te controleren of deze voldoen aan de bepalingen in deze Websiteverklaring.

Wij nemen redelijke maatregelen om ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens op een wijze die in strijd is met deze Websiteverklaring te voorkomen of aan te pakken. We houden onze medewerkers en externe partners verantwoordelijk voor het continu beschermen van het vertrouwen dat u in UKG stelt.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Websiteverklaring is van kracht per 1 oktober 2022. UKG behoudt zich het recht voor om deze Websiteverklaring op elk gewenst moment te wijzigen of aan te vullen, in overeenstemming met geldende wetgeving.  We adviseren u om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste informatie over ons privacybeleid.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Websiteverklaring kunt u altijd contact opnemen met UKG door een e-mail te sturen naar [email protected].

U kunt schriftelijke reacties ook sturen naar:


UKG Inc.  
Attention: Vice President, General Counsel  
900 Chelmsford St.  
Lowell, MA 01851, USA


Inwoners van de Europese Unie kunnen contact opnemen met onze Europese vertegenwoordigers via het e-mailadres: [email protected].  De EU-vertegenwoordiger van UKG Inc. is:

PeopleDoc SAS  
Attention: Data Privacy Officer  
53 rue d’Hauteville  
75010 Paris, France

UKG reageert binnen een redelijke termijn op alle correspondentie en voldoet daarbij aan de wettelijke vereisten.

TRUSTe

TRUSTe