Document icon
White paper

Laten We het Hebben over Verzuim

Een bekende retailer had een probleem. Deze retailer, voor het gemak even Merk X, had winkels in het hele Verenigd Koningrijk. Maar een onvoorziene en hoger dan verwachte werknemersverzuim betekende dat winkels vaak onderbemand waren; een aantal keer gingen de winkels zelfs helemaal niet open door een gebrek aan personeel.

Er was sprake van veel ongepland verzuim. Maar zelfs als het personeel vrij had gevraagd, werd dit niet opgevangen door de winkelmanagers. De jaarlijkse verzuimaantallen werden niet officieel door HR van Merk X geanalyseerd.

De situatie was zo ernstig geworden dat het bedrijf besloot actie te ondernemen door systemen, software en processen te moderniseren. Tegenwoordig is het probleem opgelost en is er geen sprake meer van winkels die niet opengaan of dappere werknemers die het tekort moeten opvangen door langer en harder te werken voor hetzelfde loon.

Het is belangrijk om het belang van verzuimcontrole te begrijpen en hoe er in uw bedrijf mee wordt omgegaan.

Required field
Infographic: The risk of absence to productivity

Deze mini-whitepaper beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is verzuim?
  • Waarom is verzuimmanagement belangrijk en waarom nu?
  • Hoe kan ik het maximale uit verzuimmanagement halen?
  • Welke voordelen zal ik zien als resultaat van verbeterde verzuimmanagement?