Waarom toegankelijkheid zo belangrijk is videotranscriptie

Beschrijvende transcriptie

Verteller: Volgens het woordenboek is iets 'toegankelijk' als je het kunt bereiken.

Audiobeschrijving: Het woord 'toegankelijk' staat in beeld met informatie over de uitspraak, de betekenis en het gebruik in een zin.

Verteller: Stel dat we een voetgangersbrug over een drukke weg willen ontwerpen.

Audiobeschrijving: Er verschijnt een kleurrijk, levendig straatbeeld op een zonnige dag. Er is een voetgangersbrug te zien, die over een drukke autoweg leidt. Auto's rijden met hoge snelheid onder de brug door terwijl iemand in een elektrische rolstoel de brug nadert.

Verteller: We kunnen een trap bouwen om de brug toegankelijk te maken, maar daar hebben rolstoelgebruikers niets aan.

Audiobeschrijving: De persoon in de rolstoel stopt onder aan de trap. De voetgangersbrug is niet toegankelijk! Ook een hellingbaan is soms te steil of heeft onderweg obstakels. De trap verandert nu in een hellingbaan en de rolstoelgebruiker probeert omhoog te rijden.

Verteller: Soms worden er, ondanks alle voorschriften, bruggen gebouwd die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Audiobeschrijving: De helling is te steil! De rolstoelgebruiker komt amper vooruit en rolt zelfs weer een stukje naar beneden. Een jongen met een skateboard maakt een sprong voordat hij de helling afrijdt, op de voet gevolgd door een fietser.

Verteller: In plaats van een niet-toegankelijke brug te bouwen, beginnen we opnieuw met een inclusief ontwerp.

Audiobeschrijving: De brug vervaagt en er verschijnt een blauwdruk voor een brug in beeld.

Verteller: We bedenken hoe mensen met verschillende handicaps de brug gebruiken en we vragen ze om feedback te geven over ons ontwerp.

Audiobeschrijving: De nieuwe blauwdruk toont een lift en een geleidelijk oplopende hellingbaan aan weerszijden van de brug. Dan vervaagt de blauwdruk en komt hetzelfde straatbeeld weer tevoorschijn, maar nu heeft de brug een lift en minder steile hellingbanen.

Verteller: Het succes is simpel te meten: kunnen alle gebruikers de andere kant bereiken?

Audiobeschrijving: De camera zoomt uit van het straatbeeld. Er verschijnt een bestuurskamer waarin een aantal mensen het brugontwerp aan het evalueren zijn. Sommige deelnemers hebben vanwege een handicap behoefte aan toegankelijkheid. Een presentator luistert aandachtig naar hun feedback en evalueert de doeltreffendheid van het brugontwerp.

Verteller: Inclusief denken is belangrijk bij het productontwerp, want circa 15% van de wereldbevolking heeft een handicap die hun leven sterk beïnvloedt. Zij hebben elke dag te maken met toegankelijkheid.

Audiobeschrijving: De bestuurskamer vervaagt en er verschijnt een draaiende wereldbol met rechts in beeld het getal "15%".

Verteller: Bij het ontwerp van onze producten en onze dagelijkse processen moeten we voor iedereen inclusief zijn.

Audiobeschrijving: Er komt een videospeler in beeld. Het menu-icoon van de ondertiteling voor doven en slechthorenden is gemarkeerd en wordt extra uitvergroot om het belang ervan te onderstrepen.

Verteller: We maken onze producten en processen toegankelijk, zodat onze klanten toegankelijke oplossingen kunnen bieden aan hun medewerkers. Niet omdat het verplicht is, maar omdat wij vinden dat dit de juiste manier is.

Audiobeschrijving: De videospeler verandert in een vereenvoudigde software-interface. De woorden "Tab Order" verschijnen in beeld terwijl de tabs worden gemarkeerd. De camera zoomt in op de vereenvoudigde interface en de woorden "Headings are important" verschijnen bij de koppen op de pagina. In een tekstvak verschijnt de tekst "Write descriptive hyperlinks" en boven een afbeeldingspictogram komt "Alternative texts for images" te staan. Onder aan de vereenvoudigde software-interface verschijnt de tekst "High contrast colors".

Verteller: Bij ons draait alles om mensen. Toegankelijkheid is belangrijk voor ons, omdat inspiratie voortkomt uit álle mensen, met of zonder handicap.

Audiobeschrijving: De vereenvoudigde software-interface verdwijnt en er komt een kantoorscène in beeld. Een divers groepje collega's is aan het werk in een kantoor. Tussen de bureaus door leidt een breed gangpad naar de liften. Verschillende medewerkers zijn druk bezig aan hun bureaus, terwijl een rolstoelgebruikster bij de liftdeuren in gesprek is met een mannelijke collega. Twee andere collega's komen al pratend voorbij, de een in een elektrische rolstoel en de lopend ernaast. Twee mannen, van wie er één een witte stok gebruikt, zijn druk in gesprek terwijl ze door het kantoor lopen. Langzaam vervaagt de scène. We willen u uitnodigen om meer te lezen over toegankelijkheid, uw stem te verheffen om belemmeringen weg te nemen, en een ambassadeur te zijn die bewustwording en kennis verspreidt.

Audiobeschrijving: Een blauwgroen toegankelijkheidssymbool verschijnt in beeld, omringd door de tekst: "Become an Accessibility Ally". Het symbool maakt dan plaats voor het UKG-logo en het motto van UKG: "Our purpose is people".