Woman drinking coffee at desk
Waitress taking an order
Man filming video
Woman presenting to a room
smiling family

Diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen

Een inclusieve omgeving creëren voor alle mensen

Bij UKG
Wij geloven dat bedrijven succesvol zijn als alle medewerkers het respect en de stem krijgen die zij verdienen.

Nog belangrijker is dat werknemers de ondersteuning en de hulpmiddelen krijgen aangereikt die zij nodig hebben om te kunnen groeien, als professionals én als mensen. Het beleid van UKG voor Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen (DGI&B) is erop gericht een inclusieve omgeving te creëren waarin verschillende meningen worden gerespecteerd en onze vernieuwende ideeën alle ruimte krijgen.

Group sitting around a table
We’re committed to putting all people first.
Wij streven ernaar alle mensen centraal te stellen.

Ons programma voor Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen omvat leermethoden gericht op het uit de wereld helpen van vooroordelen, het aangaan van samenwerkingsverbanden om een nieuwe aanwas van uiteenlopende talenten te stroomlijnen en daarmee onze impact te maximaliseren, de juiste verantwoording op basis van doelstellingen en scorebord-metriek en het actief maken van een verschil binnen UKG en in onze gemeenschappen, door deelname in uiteenlopende werknemersgroepen.

Brian Reaves

“Om een inclusieve werkplek te kunnen creëren en behouden, is het nodig deze voortdurend aan te passen aan de behoeften van de mensen die er werken, omdat iedereen uniek is. Daarnaast moet je als organisatie de hulpmiddelen beschikbaar stellen die nodig zijn om onze werknemers, klanten en gemeenschap te laten groeien en gedijen. Om deze reden is het beleid van UKG op het gebied van Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen volledig ingebed in de organisatie en dient het als basis voor onze werkwijzen en beleidslijnen in alle lagen van ons bedrijf.”

Brian K. Reaves
Chief Belonging, Diversity, and Equity Officer | UKG

Jij bent uniek en dat waarderen wij

Omdat wij al onze werknemers, klanten en partners op waarde schatten, ligt ons maatschappelijk doel binnen handbereik. Diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen begint bij het creëren van een werkplek binnen onze organisatie, waarin unieke persoonlijkheden en zienswijzen niet alleen welkom zijn, maar zelfs worden opgezocht, gevierd en sterk vertegenwoordigd zijn.

Ons werk is nooit gedaan, omdat we voorvechters zijn van een bedrijfscultuur waarin vertrouwen, gelijkheid en erbij horen voor iedereen centraal staat en een werkplek waar alle U Krewers een scala aan groeimogelijkheden tot hun beschikking hebben. Om echt die vaandeldrager te kunnen zijn op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen en onze werknemers en klanten in hun kracht te kunnen zetten, is het van belang dat we daarnaast positieve verandering stimuleren door te investeren in en samen te werken met organisaties die zich inzetten voor een diverse en inclusieve toekomst voor iedereen.

Strategische initiatieven

Ons programma voor diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen omvat diverse strategische initiatieven die voortbouwen op onze pijlers.

Unified
Unified

Een e-learning-omgeving gericht op Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen, met als doel een beter begrip te creëren van complexe onderwerpen op dit vlak, zoals onbewuste vooroordelen, micro-agressie, privileges en gelijkheid.

Ambassador Program
Ambassadeurs-programma

Een wereldwijde groep interne pleitbezorgers die het vertrouwen en de middelen krijgt om de strategie omtrent Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen effectief te communiceren en uit te voeren, zowel bij UKG als buiten onze organisatie.

Empower U
Empower U

Een innovatief programma waarmee talenten worden geprikkeld, gericht op empowerment van een nieuwe generatie ondervertegenwoordigde talenten, wereldwijd, zodat zij kunnen excelleren binnen de digitale onderneming en UKG ervaren als meest aantrekkelijke werkgever, oftewel hun "employer of choice".

Global DEI&B Council
Wereldwijd bestuur Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen

Dit bestuur wordt gevormd door 16 executive managers van UKG. Zij zetten zich ervoor in onze doelstellingen te behalen op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen. Ieder kwartaal komen zij bijeen om hun initiatieven bij te sturen en kracht bij te zetten, het programma te verbeteren en de algehele voortgang te meten.

Leaders Scorecard
Leaders Scorecard

De zogenaamde leaders scorecard schept transparantie omtrent de voortgang die de leiders van UKG boeken op basis van een set uitgebreide parameters die het behalen van programmadoelstellingen, zowel op korte als lange termijn, ondersteunen.

Werknemersgroepen

Om meer ruimte te geven aan verschillende meningen en de werknemers van UKG samen te brengen voor ondersteuning, ontwikkeling en verbinding, bieden we organisatiebreed werknemersgroepen aan voor leden en partners. Momenteel zijn er acht werknemersgroepen actief. Zij helpen ons personeel meer bewustzijn te creëren en actie te ondernemen, zowel binnen UKG als buiten onze deuren. Het beheer van de werknemersgroepen en ledenbetrokkenheid wordt gemeten en bijgehouden door het Belonging and Engagement Center van UKG. Dit is onze hub met informatie voor leden, voor evenementen, hulpmiddelen, gesprekken en deelname.

ADAPT

Samenwerking tussen partners op het gebied van toegankelijkheid en arbeidsongeschiktheid

AsPIRE

Voor werknemers en partners met een Aziatische of Oceanische afkomst

BUILD

Nieuwe generatie zwarte talenten op het gebied van leiderschap en ontwikkeling, voor werknemers en partners uit de Afrikaanse diaspora

CARES

Bewustzijn rondom kanker: hulpmiddelen, onderwijs en ondersteuning voor mensen met of na kanker, en hun verzorgers

FIRE UP

Inclusie, weerbaarheid en uitmuntendheid voor vrouwen en partners, in alle lagen van de organisatie

PRIDE

Voor LGBTQ+ werknemers en partners

VETS

Voor mensen in dienst en veteranen

UNIDOS

United, voor werknemers en partners met een etnische, historische of culturele band met voormalig Spaanse en Portugese koloniën in Latijns-Amerika

Prijzen en erkenningen

Hoewel we ons er bewust van zijn dat Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen een levenslange commitment vereist en ons cruciale werk op dit vlak nooit eindig is, kunnen we met trots melden dat we erkenning hebben gekregen voor onze inspanningen tot dusver.

Alles bekijken

Kom meer te weten over ons awardwinnende cultuur

De bedrijfscultuur van UKG begint bij onze mensen. Het zijn mensen die elkaar inspireren tot grootse daden, waardoor we beter voor elkaar, onze families, onze samenleving en onze klanten kunnen zorgen.

Learn more about our award-winning culture