Embrace Your People and Performance

UKG People Operations

Voor een optimale employee experience en betere resultaten

UKG People Operations dicht de kloof tussen HR en Operations door één enkel toegangspunt te bieden voor alle systemen die dagelijks door je personeel worden gebruikt. Hierdoor worden je teams efficiënter, neemt de productiviteit toe, wordt compliancemanagement een stuk eenvoudiger en verbetert je employee experience aanzienlijk.

Dankzij on-demand toegangsverlening tot workforcemanagementsystemen, HR service delivery technologieën en HR-tools kunnen je managers en teams zich AANPASSEN aan nieuwe uitdagingen, hun processen en methoden AFSTEMMEN op de klantbehoeften, bedrijfsbehoeften en personeelsbehoeften, en zo een geweldige werkplek voor huidige en nieuwe talenten binnen je bedrijf CREËREN.

UKG People Operations

Met alle ongekende sociale en economische uitdagingen die in het verschiet liggen, is het belangrijker dan ooit dat HR en Operations nieuwe manieren vinden om op effectieve wijze samen te werken.

People Operations eBook
People Operations eBook: De Oplossing voor het ‘Resultaten’ vs ‘Employee Experience’ Dilemma

Om de sociale en economische uitdagingen van vandaag aan te pakken - en tegelijk groei te blijven stimuleren en een positieve werknemerservaring te bieden - moeten de teams van People en Operations nauw samenwerken. Grijze gebieden van rollen en misverstanden over verantwoordelijkheden moeten worden uitgebannen - vervangen door inzicht, wendbaarheid en automatisering waarmee de doelstellingen van klanten, werknemers en bedrijven gemakkelijk kunnen worden gehaald.

Download het People Operations eBook om te begrijpen hoe People en Operations teams kunnen samenwerken om de ervaring van werknemers te verbeteren, de productiviteit te verhogen en doelstellingen te halen.

The HR/Operations Divide: Grey Area Infographic
De Kloof tussen HR en Operations: “Grijze Gebieden” Infographic

Er is een grijze zone van misverstanden en een slechte afstemming tussen HR en Operations, wat betreft hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden.

Download de Grey Area Infographic om de kloof te begrijpen en te leren hoe HR en Operations beter op elkaar kunnen worden afgestemd om uw People en Operational performance te verbeteren.

The Complete Grey Area Report: The HR-Operations Divide
Het Volledige “Grijze Gebieden” Rapport: De Kloof tussen HR en Operations

Met inzichten van meer dan 600 deskundigen in Operations en HR leer je hoe beide teams denken, handelen en samenwerken, en ontdekt je de grijze gebieden van misverstanden die bestaan tussen hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden.

Download nu het rapport Grijs gebied om te leren hoe je de afstemming en samenwerking tussen HR- en operationeel team kunt verbeteren, waardoor betere resultaten en prestaties mogelijk worden.

People Operations Product profile
Productprofiel: UKG People Operations

UKG People Operations biedt je managers en werknemers de tools en kennis die nodig zijn om aan de complexe, hedendaagse klantbehoeften en bedrijfsbehoeften te voldoen, en tegelijkertijd de employee experience te verbeteren.

Ontdek hoe UKG People Operations je bedrijf helpt bij het:

- AANPASSEN aan de werkplek van de toekomst, door het mogelijk te maken om processen snel en op eenvoudige wijze te realiseren en te updaten – terwijl er te allen tijde aan compliance wordt voldaan

- AFSTEMMEN op klantbehoeften, zakelijke doelstellingen en personeelsbehoeften, om talenten te behouden en al je bedrijfsdoelstellingen te behalen

- CREËREN van een cultuur waarin vertrouwen, inclusie en transparantie vooropstaan – waardoor jouw organisatie uitgroeit tot een populaire werkgever voor nieuwe talenten

Jouw betere toekomst begint vandaag

Ontdek zelf hoe HR- en payroll-oplossingen jou op weg helpen bij het creëren van een betere employee experience voor je personeel.

ready to chat