Chart bar icon
Infographic

De Kloof tussen HR en Operations: “Grijze Gebieden” Infographic

HR-managers en operationele managers zijn het niet eens over de rolverdeling, waardoor er “grijze gebieden” ontstaan en beide afdelingen langs elkaar heen werken. Wat weerhoudt HR en Operations ervan om nauwer samen te werken?

The HR/Operations Divide: Grey Area Infographic

Volgens een recentelijk uitgevoerde studie van UKG is er sprake van “grijze gebieden” – oftewel misverstanden en miscommunicatie – over de prioriteiten en verantwoordelijkheden van HR en Operations. In de studie wordt namelijk gesuggereerd dat Human Resources vooral de HR-gerelateerde verantwoordelijkheden van Operations als belangrijke prioriteiten ziet, wat ervoor zorgt dat beide partijen niet weten wie er verantwoordelijk voor bepaalde processen is, en het dus ook niet duidelijk is wie er bepaalde acties dient uit te voeren. Organisaties kunnen het zich dan ook niet permitteren om een dergelijke kloof tussen HR en Operations te laten voortbestaan.

Download de Infographic om meer over deze Grijze Gebieden te weten te komen, en te ontdekken hoe jij de prioriteiten van HR, Operations en Personeel op elkaar kunt afstemmen om een optimale employee experience te creëren EN je resultaten aanzienlijk te verbeteren.