Book icon
E-book

UKG voor de Horecasector

Horecabedrijven zoals restaurants, cafés, hotels en concertzalen doen er goed aan om een uitzonderlijke service te verlenen en een uitstekende ervaring voor hun klanten te creëren, maar dit is alleen mogelijk wanneer dergelijke ondernemingen hun personeelsleden in staat stellen om optimaal te presteren. Na afloop van de pandemie – en twee zware jaren voor de horecasector – liggen de kansen momenteel voor het oprapen. Toch kunnen organisaties alleen van het gunstige klimaat profiteren wanneer ze een mensgerichte bedrijfsvoering bewerkstelligen om de uitdagingen waar de industrie tegen aanloopt te overwinnen.

Required field
UKG voor de Horecasector

In deze briefing nemen we de grootste uitdagingen waar de horecasector mee te maken krijgt met je door, en laten we je zien hoe de inzet van technologie je bedrijf helpt om zijn concurrentiepositie te verankeren, meer talenten aan te trekken en te behouden, operationele processen te optimaliseren en de productiviteit te boosten.

De horecasector staat aan de vooravond van een grote digitale disruptie, die vooral een impact zal hebben op de arbeidskrachten die binnen de industrie werkzaam zijn. Voorheen maakten organisaties in de horecasector alleen gebruik van technologieën om urgente problemen snel op te lossen. Er werd dus slechts naar de korte termijn gekeken en men ontwikkelde dus geen langetermijnstrategie voor de inzet van tools. Bedrijven dachten er dus niet over na hoe nieuwe technologieën met hun bestaande oplossingen zouden kunnen integreren, wat op zijn beurt meer problemen creëerde en ervoor zorgde dat organisaties in een vicieuze cirkel belandden.

Met de juiste uniforme oplossing kun je op eenvoudige wijze in andere technologieën investeren en deze met je bestaande systeem laten integreren, om een nog succesvollere bedrijfsvoering te realiseren. Op deze manier ervaar je namelijk geen onderbrekingen en positioneer je je onderneming zodanig dat je firma toekomstbestendiger en innovatiever dan ooit wordt. UKG People Operations-oplossingen consolideren je belangrijkste workforce managementfeatures en HR-dienstverleningsfunctionaliteiten – zoals onboarding, documentmanagement, strategische personeelsplanning, performance, tijdsregistratie, de aanmaak van werkroosters, etc. – om zo: 

  • Gestroomlijnde en geoptimaliseerde processen tot stand te brengen waarmee je betrokken, productieve en tevreden personeelsleden aantrekt en behoudt
  • Data en analytics in te zetten en dankzij de waardevolle inzichten die hieruit voortkomen optimale personeelsplanningen, verbeterde resultaten en voorspellende forecasts van traffic en sales te genereren
  • Real-time notificaties, geautomatiseerde processen en data analytics te realiseren die je helpen om je bedrijfsvoering en alle bijbehorende operationele processen te optimaliseren en compliancerisico’s te minimaliseren